Thursday, 10 January 2008

การเลี้ยงไส้เดือนในชั้นพลาสติก

การเลี้ยงไส้เดือนในชั้นพลาสติก การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติกเหมาะสำหรับการเลี้ยงไว้ในในที่กำจัดเช่น บ้านพัก ที่อยู่อาศัย เพราะมีความสะดวก จัดตั้งง่าย สามารถนำไปวางไว้มุมไหนของบ้านก็ได้ที่ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ หรือศัตรูของไส้เดือนเดือน และยังหาซื้อได้ง่าย จัดเก็บและทำความสะอาดง่าย - โดยขั้นตอนแรก หาซื้อชั้น ปกตินิยมใช้ 4 ลิ้นชัก ปัจจุบันที่จำหน่ายชั้นสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน หรือที่เรียกว่าคอนโดไส้เดือน ราคาไม่แพง นำมาเจาะรูระบายอากาศ จำนวน 3 ชั้น และเจาะรูระบสยอากาศด้านบน - นำมาเจาะรูระบายอากาศ จำนวน 3 ชั้น และเจาะรูระบสยอากาศด้านบน เว้นชั้นล่างหรือชั้นที่ 4 เพื่อไว้รองรับน้ำหมักจากเศษอาหารและที่ไส้เดือนขับถ่ายสามารถนำมาเป็นปุ๋ยชั้นดี รดต้นไม้ ปัจจุบันมีการจำหน่ายกันราคาค่อนข้างสูง - นำวัสดุมาทำเป็นที่อยู่ของไส้เดือนดินหรือที่เรียกว่า Bedding วัสดุที่ใช้สำหรับทำ Bedding ควรเป็นวัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี มีความพรุน เช่นกากใยมะพร้าว ผสมมูลวัวแห้ง รดน้ำพอชุ่ม โดยใส่ไว้ในลิ้นชัก 1/4 ของลิ้นชัก ทั้ง3 ชั้น หลังจากนั้นนำพันธุ์ไส้เดือนดินมาใส่ประมาณ 100-200 ตัวต่อชั้น อาจหากระดาษกล่องแช่น้ำใส่ลงไป เพื่อเป็นที่อยู่และอาหารของไส้เดือนแต่ไม่ควรแห้งหรือเปียกกันเกินไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไส้เดือนหนีและใช้หลบภัย หลังจากนั้นก็ตามด้วยอาหารประเภทอินทรียวัตถุ เศษผัก ผลไม้ เหลือของเหลือ อินทรียวัตุภายในครัวเรือนหรือเป็นอาหารสำหรับไส้เดือนและเพื่อให้ไส้เดือนย่อยสลายเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เพิ่มเติมครับถ้ามีมดเยอะควรทำขาตั้งหรือถาดหล่อน้ำกันมดด้วย ข้อมูลจาก www.thaiworm.com

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home